[Rośliny od A do Z]  [Materiał nauczania]  [Ciekawe strony]  [Kontakt

 

Strona Główna
Rośliny jednoroczne
Rośliny dwuletnie
Byliny niezimujące
Byliny cebulowe
Byliny zimujące
Drzewa liściaste
Krzewy liściaste
Drzewa iglaste
Krzewy iglaste
Rośliny doniczkowe
Rośliny szklarniowe
Bibliografia


Ogrody botaniczne w Polsce


Ogród botaniczny jest miejscem uprawy roślin przeznaczonym do prowadzenia działalności naukowej, ochrony i odnowy gatunków zagrożonych wyginięciem, edukacji oraz do odpoczynku dla zwiedzających. W ogrodzie botanicznym rośliny wysadzane są według  określonego porządku (np. według stref klimatycznych, sposobu uprawy, zastosowania). Rośliny w ogrodzie botanicznym są dokładnie oznaczone i opisane nazwą gatunkową, podana jest przynależność do rodziny oraz miejsce pochodzenia.

W 1997 r. powstało w Polsce Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych, którego celem jest dbałość o ochronę i rozwój ogrodów botanicznych w Polsce oraz polskich kolekcji przyrodniczych.

Krótki opis ogrodów botanicznych w Polsce 


 1. Bydgoszcz - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 2. Bydgoszcz - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

 3. Bydgoszcz - Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek"

 4. Gdańsk Oliwa - Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku

 5. Gołub - Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

 6. Kraków - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

 7. Łódź - Ogród Botaniczny i Palmiarnia

 8. Lublin - Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej

 9. Mikołów - Śląski Ogród Botaniczny

 10. Poznań - Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 11. Warszawa - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

 12. Warszawa Powsin - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk

 13. Wrocław - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 14. Zakopane - Górski Ogród Botaniczny

 15. Zielona Góra - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

 16. Zabrze - Miejski Ogród Botaniczny


 

© 2010 Anna Musur. Design by Szablony.Maniak.Pl.